Over ons

Missiestatement 

Chris en Voorkom maakt jongeren sterk!

Visie 

Chris en Voorkom maakt jongeren sterk door interventies gericht op jongeren zelf, en op de context waarin ze opgroeien.  
We bieden preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s op scholen, kerken en verenigingen; bieden een luisterend oor via anonieme telefoon, chat en mail, en bieden deskundigheidsbevordering aan pastorale (jeugd)medewerkers, leerkrachten, jeugdzorgprofessionals, ouders, jeugdwerkers, (sport)docenten, etc. 

Grondslag 

Chris en Voorkom staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet. 

Historie 

Chris en Voorkom is in 2015 ontstaan door een fusie van Stichting Chris en Stichting Voorkom. Samen hebben deze bijna 75 jaar ervaring met mentale weerbaarheidstrainingen, verslavingspreventie, chat en kindertelefoon, en jeugdpastoraattrainingen. 

Vrienden van De Hoop 

Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en de hieraan verbonden stichtingen. Dit wordt gerealiseerd door onder andere fondsenwerving, communicatie en het beschikbaar stellen van gebouwen. Chris en Voorkom is partner van Stichting Vrienden van De Hoop.  

Chris en Voorkom is afhankelijk van giften. Wil je meer weten over het werk van Vrienden van De Hoop en de stichtingen die eraan verbonden zijn?  


De Hoop Groep 

Net als De Hoop, Werkvisie De Hoop en De Brug, is Chris en Voorkom onderdeel van De Hoop Groep. De Hoop Groep biedt zorg en ondersteuning gericht op mentale gezondheid en herstel. Dit doen we voor kinderen, jongeren en volwassenen. We werken vanuit een christelijke levensovertuiging. 

We willen mensen sterker maken, juist wanneer ze kwetsbaar zijn door psychische problemen, of te maken krijgen met de risico’s en gevolgen van verslaving. We zoeken naar perspectief en een waardevolle manier om mee te doen in de samenleving.  

Met ons gezamenlijke aanbod bevorderen we zowel de zelfredzaamheid als de samenredzaamheid. We geloven dat een mens is bedoeld om in relatie te leven. In gezonde verbinding met elkaar, met zichzelf, met God en met de schepping. Alleen vanuit en dankzij verbinding kunnen we weer herstel vinden. Daarom zoeken we altijd naar de mogelijkheden om ook de omgeving van een persoon te betrekken en te versterken.   

Ons aanbod samengevat 

  • Het sterk en weerbaar maken van jongeren.    
  • Bieden van behandeling en begeleiding van psychische problemen en verslavingsproblemen aan jong en oud. 
  • Het ondersteunen van mensen bij het zelfstandig wonen wanneer extra hulp nodig is.  
  • Het bieden van een passende beschermde woonplek.   
  • Het bieden van passend werk of daginvulling.   
  • Het versterken van sociale netwerken om zo samenredzaam te zijn.  

 Kijk voor het complete aanbod van De Hoop Groep op de afzonderlijke websites:  


Bestuur

Bekijk via onderstaande link meer informatie over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht:

Scroll naar boven