Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling; Veiligheid in de geloofsgemeenschap 2

Training – Aandachtsfunctionaris Veiligheid 

Grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Het komt helaas overal voor. Ook in de kerk. Een veilige geloofsgemeenschap is waar wij voor gaan. De Aandachtsfunctionaris Veiligheid is degene die in de geloofsgemeenschap de aandacht heeft voor veiligheid, de vraagbaak en de verantwoordelijke is voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid. De gemeente Rotterdam adviseert elke geloofsgemeenschap een Aandachtsfunctionaris Veiligheid (AFV). Daarom is de training voor alle kerken in Rotterdam kosteloos.

Wat houdt de training Aandachtsfunctionaris Veiligheid in? 

U krijgt handvatten om de functie van Aandachtsfunctionaris Veiligheid in uw geloofsgemeenschap in te stellen. U weet van de belangrijkste aandachtspunten voor de AFV en kunt na de training concreet stappen nemen die een veilige kerk versterken. De training bestaat uit 3 avonden. 

Inhoud van de avonden 

  • De eerste avond is er aandacht voor de problematiek waar een AFV mee geconfronteerd wordt. U formuleert de kernwaarden en visie op veiligheid voor uw eigen geloofsgemeenschap. De visie vormt het vertrekpunt van de AFV. 
  • Tijdens de tweede avond weet gaan u dieper in op de praktijk. Welke rol en taken heeft de aandachtsfunctionaris precies? Er wordt een handelingsprotocol besproken wat de geloofsgemeenschappen kunnen gebruiken en er is aandacht voor praktische zaken als een aanstellingsbeleid, en gebruik van de VOG en hoe u praktische zaken waarborgt binnen een veilige kerk.
  • De derde les staat in het teken van de implementatie in uw eigen geloofsgemeenschap. U brengt in kaart welke stappen er gezet moeten worden en hoe dit in de eigen geloofsgemeenschap vorm moet krijgen. Tijdens deze avond wordt een aanzet gegeven om de visie (training 1) en taken (training 2) om te zetten in acties voor een juist vervolg.

Overige informatie 

Een AFV kan dit in de praktijk niet alleen. De Aandachtsfunctionaris Veiligheid heeft steun nodig van anderen en moet samenwerken met degenen die zich al bezighouden met een veilige geloofsgemeenschap, zoals een vertrouwenspersoon. Ons advies is om deze reden de training AFV met twee of drie personen uit uw te volgen.. Zo creëert u draagvlak.

Na de de training Aandachtsfunctionaris Veiligheid kan uw geloofsgemeenschap echt werk maken van structurele aandacht voor een veilige kerk.
De focus van Chris en Voorkom ligt op het werken met jongeren. Deze doelgroep vergt een eigen aanpak vraagt ten opzichte van volwassenen. Daarom is deze training ook aan te bevelen voor degenen die actief zijn als vertrouwenspersoon.

Naast de training van Aandachtsfunctionaris Veiligheid wordt er twee keer per jaar een deskundigheidsbevordering gegeven. Hier kunt u na het volgen van de training kosteloos aan deelnemen.

Kosten voor deelname; gesubsidieerd door Gemeente Rotterdam

Deze training wordt door de Gemeente Rotterdam gesubsidieerd voor alle geloofsgemeenschappen in Rotterdam. Voor geloofsgemeenschappen buiten Rotterdam bedraagt de deelname € 250,00.

Data training 2024

Maandag 1 juli – Bijeenkomst voor predikanten en vertrouwenspersonen en (oud) deelnemers:
Thema: grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld

Training aandachtsfunctionaris veiligheid:

  • Maandag 7 oktober Trainingsavond 1 
  • Maandag 21 oktober Trainingsavond 2 
  • Maandag 4 november – Trainingsavond 3 

Locatie en tijd 

Locatie: Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 in Dordrecht – Gebouw het Koetshuis
Tijd: 19:30 – 21:30  

Mail voor meer informatie of vragen naar jeugdpastoraat@chris.nl.

Aanmelden voor deze training? Vul onderstaand formulier in.

Aanmelding Training Aandachtsfunctionaris Veiligheid

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2

Naam*
Hidden
Adres (oud)

Meer aanbod

Scroll naar boven