Training - Aandachtsfunctionaris Veiligheid 

Training – Aandachtsfunctionaris Veiligheid 

De gemeente Rotterdam beveelt elke geloofsgemeenschap een Aandachtsfunctionaris Veiligheid (AFV) aan te stellen. Een AFV is er voor de hele geloofsgemeenschap. Hij of zij is degene die in de geloofsgemeenschap de vraagbaak, de aandachtvrager en de verantwoordelijke is voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid. 

De training is kosteloos te volgen voor alle geloofsgemeenschappen in Rotterdam.  

Wat houdt de training in? 

Tijdens de training krijgen de geloofsgemeenschappen handvatten mee voor het instellen van deze functie. Daarin worden de belangrijkste aandachtspunten voor zo’n AFV besproken. De training bestaat uit 3 avonden. 

Inhoud van de avonden 

  • De eerste avond is er aandacht voor de problematiek waar een AFV mee te maken krijgt. Vervolgens formuleren de deelnemers zelf de kernwaarden en een visie op veiligheid voor de eigen gemeente. Die eigen geformuleerde visie vormt het vertrekpunt van de aandachtsfunctionaris. 
  • Tijdens de tweede avond gaan we dieper in op de praktijk. Welke rol en taken heeft de aandachtsfunctionaris precies? Er wordt een handelingsprotocol besproken wat de geloofsgemeenschappen kunnen gebruiken en verder is er aandacht voor praktische zaken als een aanstellingsbeleid, en gebruik van de VOG. 
  • De derde les staat in het teken van de implementatie in de eigen geloofsgemeenschap. Deelnemers brengen in kaart welke stappen er gezet moeten worden en hoe dit in de eigen geloofsgemeenschap vorm kan en moet krijgen. Tijdens deze avond wordt een aanzet gegeven om de visie (les 1) en taken (les 2) om te zetten in acties voor het vervolg. 

Overige informatie 

Een AFV kan dit in de praktijk natuurlijk niet alleen. Hij of zij zal daarbij de steun krijgen van anderen en samenwerken met degenen die zich wellicht al bezighouden met dit thema, zoals een vertrouwenspersoon. Het heeft daarom de sterke voorkeur om deze training met meerderen uit de gemeente te volgen. 

Door middel van deze training kan een geloofsgemeenschap echt werk maken van structurele aandacht voor veiligheid. De focus van Chris en Voorkom! ligt op het werken met jongeren, wat een eigen aanpak vraagt ten opzichte van de volwassenen. Daarom heeft deze training ook meerwaarde voor degenen die wellicht al actief zijn als vertrouwenspersoon, maar zich onvoldoende toegerust voelen voor deze specifieke doelgroep. 

Naast de training worden er twee keer per jaar een deskundigheidsbevordering gegeven. Hier kunnen de deelnemende geloofsgemeenschappen kosteloos aan deelnemen. 

Data training 2024

3 juni – Bijeenkomst voor predikanten en vertrouwenspersonen
Thema: grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld

Training aandachtsfunctionaris veiligheid:

  • 10 juni – Trainingsavond 1 
  • 17 juni – Trainingsavond 2 
  • 24 juni – Trainingsavond 3 

Locatie en tijd 

Locatie: Dorp De Hoop, Provincialeweg 70, Dordrecht – gebouw het Koetshuis
Tijden: 19:30 – 21:30  

Mail voor meer informatie of vragen naar jeugdpastoraat@chris.nl.

Aanmelden voor deze training? Vul onderstaand formulier in.

Aanmelding Training Aandachtsfunctionaris Veiligheid

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2

Naam*
Adres*

Meer aanbod

Scroll naar boven