Oudertraining GRIP - Basis

Oudertraining GRIP – Basis

Van belang voor de leefstijlinterventie is de betrokkenheid van de docent en de ouders/opvoeders van de jongeren. De ouders/opvoeders worden via een huiswerkopdracht direct betrokken bij de interventie voor hun kinderen. Zij worden gestimuleerd en uitgedaagd om samen met hun kinderen over de inhoud van de interventie in gesprek te gaan.

Een belangrijk onderdeel in ons aanbod is dan ook een ouderavond die aansluit bij het thema. Het doel van deze ouderavond is om ouders te ondersteunen in de opvoeding ten aanzien van de specifieke thema’s die in het programma aan de orde komen, te weten: gewoonten en gewoontevorming, risicogedrag, groepsdruk en schermafhankelijkheid. Deze avond wordt vormgegeven op een interactieve manier, om zo ouders met elkaar in gesprek te laten komen. 

Meer informatie of deze training aanvragen voor jouw school? Vul het formulier in.
Deze training is zowel voor primair als voortgezet onderwijs aan te vragen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 3

Naam contactpersoon*

Meer aanbod

Scroll naar boven