Hoe belangrijk is het organiseren van Ouderavonden of ochtenden?

Hoe belangrijk is het organiseren van Ouderavonden of ochtenden?

Binnen de Nederlandse gemeenten is de laatste jaren veel geïnvesteerd in het opzetten van beleid rondom het voorkomen van middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) en het bevorderen van het welbevinden van de kinderen en jongeren in Nederland.

Het IJslandse preventiemodel

Vanuit het IJslandse preventiemodel is in Nederland het OKO-beleid (Opgroeien in Kansrijke Omgeving) uitgerold om de mooie resultaten (IJsland behoort tot de minst gebruikende jongeren in Europa) die er in IJsland mee behaald zijn ook als doel te stellen!

 Zie voor meer informatie over trends de volgende factsheet van het Trimbos instituut en het Nederlandse Jeugdinstituut.

Het principe van het OKO-beleid (afgeleid uit het IJslandse preventiemodel) is om de omgeving van de jongeren positief te beïnvloeden om daarmee het middelengebruik te voorkomen en het welbevinden te bevorderen.

Om deze reden zien wij als Chris & Voorkom en de lokale gemeente het belang van de ouder-momenten en docentenbevorderingstraining  als zeer hoog. Het combineren van deskundigheid bevordering van ouder/verzorger, docent en (sport) coach met de kennis vergroting en training van kind of jongere levert de beste resultaten op.

Binnen de OKO gemeenten in Nederland is de samenhang van een onveilige omgeving in combinatie met middelengebruik of psychische problemen duidelijk terug te zien.

Via deze weg willen wij als Chris & Voorkom u nogmaals herinneren aan het belang van de omgeving van de kinderen en jongeren en dat we hier samen in kunnen faciliteren.

Wij komen graag in contact om de kansen op uw school te bespreken!

Scroll naar boven